Forskning

rygg2

Varje år avsätter Svenska Naprapatförbundet medel till forskning och utveckling genom utbildningsstipendier och forskningsanslag. Syftet med detta är att stimulera forskningen inom rörelse- och stödjeorganen med fokus på muskuloskeletal hälsa och områden av relevans för manuell medicin.

Här hittar du vetenskapliga artiklar där naprapater är inblandade.


SNF:s forskningsanslag ska gå till verksamhet som:

  • Ökar, fördjupar, befäster och sprider kunskap inom rörelse- och stödjeorgan med fokus på området muskuloskeletal hälsa och områden av relevans för manuell medicin och i synnerhet naprapati.
  • Främjar och utvecklar forskning som leder till förbättrad folkhälsa.
  • Kritiskt granskar och utvärderar effekten av den manuella medicinen.
  • Bidrar till ökad patientsäkerhet inom den manuella medicinen.

MUSIC, Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center

Svenska Naprapatförbundet har med ekonomiska resurser bidragit till verksamhetent vid MUSIC, en av Sveriges ledande forskargrupper inom det muskuloskeletala området. Chef för den forskargruppen är docent och naprapat Eva Skillgate. Förbundet stöder bland annat forskningsprojekt med syfte att evidensbasera behandling med naprapati/manuell medicin, förstå vad som påverkar och orsakar smärttillstånd samt identifiera riskfaktorer för idrottsskador hos unga på elitnivå i samarbete med idrottsrörelsen.

 

Finansiering av doktorander och post doc-tjänster

Svenska Naprapatförbundet finansierar tillsammans med Naprapathögskolan sedan ett antal år doktorander vid bland annat Karolinska Institutet och Universitetet i Ghent. Doktoranderna och de disputerade naprapaterna har en central roll i förbundets arbete med forskning och utveckling. Finansieringen omfattar sedan något år även post doc-tjänster.


Stipendier

Svenska Naprapatförbundet anslår även medel till ett stipendium som varje år tilldelas studenter vid Naprapathögskolan som utfört ett särskilt värdefullt och högkvalitativt examensarbete.


Bidrag till kongressdeltagande

Svenska Naprapatförbundet ger också bidrag till naprapater som deltar på kongresser av intresse för kåren. Motprestationen består i att återrapportera till förbundet och övriga medlemmar.

 

 

Svenska Naprapatförbundet © 2017. All Rights Reserved.