Legitimation och skyddad titel

 MG 9919

Sedan 1994 är naprapat ett legitimationsyrke. Efter godkänd 4-årig heltidsutbildning och Naprapatexamen samt därutöver ett års praktiktjänstgöring som naprapat och inom offentlig sjukvård kan ansökan om legitimation göras hos Socialstyrelsen. 2007 fattades beslut om att göra naprapat till en skyddad yrkestitel vilket innebär att man måste vara under praktiktjänstgöring eller legitimerad naprapat för att få använda titeln. En legitimerad naprapat arbetar enligt samma lagar och förordningar som övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Vården ska ges i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Legitimerade naprapater har sådana kunskaper att de kan bedöma vilka patienter som ska erhålla andra typer av undersökningar och vård. Detta gör att naprapaten kan arbeta under självständigt medicinskt yrkesansvar och ha ett primärt diagnosansvar.


Legitimerade naprapater kvalitetssäkrar arbetet

Det åligger varje legitimerad naprapat att bedriva kvalitetssäkringsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Svenska Naprapatförbundet har utvecklat ett kvalitetssäkringssystem som är utformat för att fungera i naprapatens dagliga arbete och bygger på fyra enkäter: Kvalitet på mottagningen, Resultatuppföljning naprapatvård, Klinikuppföljning samt Avvikelserapport. Varje år skall också en Patientsäkerhetsberättelse upprättas av naprapaten, precis som av alla andra grupper inom hälso- och sjukvård. I den beskrivs hur man bedrivit och utvecklat sitt arbete med patientsäkerhet under året.

 

Svenska Naprapatförbundet © 2017. All Rights Reserved.