Hur blir jag naprapat?

 90A4096

Naprapathögskolan i Stockholm är den största skolan i Norden inom avancerad manuell medicin och har utbildat naprapater sedan 1970. Skolan grundades av Björn J:son Berg, själv naprapat och utbildad vid Chicago National College of Naprapathy under åren 1960–1964. Naprapathögskolan är en privat högskola, som finansieras genom elevavgifterterminsavgifter. På skolan går cirka 375 studenter, främst från Norden men även från andra länder. Medelåldern är cirka 22 år och könsfördelningen är jämn. Skolan står under Högskoleverkets tillsyn och ägs och drivs alltjämt av Björn J:son Berg och hans familj. 


Fyra års heltidsstudier

Utbildningen omfattar fyra års heltidsstudier, tidsmässigt motsvarande 240 högskolepoäng. Drygt hälften av utbildningstiden ägnas åt karaktärsämnet Naprapati som omfattar såväl teoretiska som praktiska delar. Den andra hälften av tiden ägnas åt humanbiologiska, medicinska samt samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. Teoretisk undervisning integreras under hela utbildningen med den praktiska utbildningen i naprapatins olika behandlingstekniker. Skolan har en i Stockholm centralt belägen studentklinik där studenterna genomför sin kliniska praktik redan från och med termin 2. Det som präglar utbildningen och lägger grunden för naprapaternas höga kompetens i omhändertagandet och patientarbetet är den tidiga och kontinuerliga kontakten med patienter där de teoretiska och praktiska kunskaperna förankras och fördjupas. 


Yrkesförberedande utbildning

Studenterna träffar varje vecka, från och med termin 2, mellan 4 och 8 egna patienter vilket ger en mycket god plattform inför övergången till yrkesverksam naprapat. I utbildningen ingår utöver den kliniska praktiken undervisning i form av föreläsningar och seminarier, praktiska övningar i mindre grupper men även grupparbeten och studiebesök. Utbildningen avslutas med en C-uppsats av undersökande karaktär, en större slutskrivning samt slutprov i naprapati. Efter godkända slutprov och uppsats meddelas Naprapatexamen. För mer information, besök Naprapathögskolans hemsida.

Finland

I samverkan med Åbo universitet driver Kymmenedalens vårdhögskola en statlig naprapatutbildning sedan 2001. Utbildningen omfattar 240 poäng och ger en Bachelor.


USA

Det finns idag två naprapatutbildningar i USA, dels National College of Naprapathic Medicine i Chicago, dels Southwest University of Naprapathic Medicine i New Mexico.

 

Vill du utbilda dig på Nordens största högskola
inom avancerad manuell medicin?

ANSÖKAN      NAPRAPATHÖGSKOLANS HEMSIDA

Svenska Naprapatförbundet © 2017. All Rights Reserved.