Tennisarmbåge

tennisarmbage web

Trots vad namnet antyder, är tennis sällan en utlösande faktor i detta fall. Vid tennisarmbåge är smärtan förlagd till området kring armbågens utsida och smärtan förstärks ofta av att handleden böjs uppåt. Ibland kan smärtan även stråla ut mot underarm och hand. En vanlig orsak till smärta i armbågen är överbelastning av underarmens muskler eller dess fästen vilket kan uppstå vid upprepade ensidiga rörelser och statiska belastningar. Att belasta underarmen, handleden och handen med intensivt arbete man inte är van vid kan också vara en tänkbar orsak.


För att undvika att kroniska besvär uppstår är det viktigt med tidigt insatt behandling. Det viktigaste är från början att ta bort den belastning eller de rörelser som orsakar besvären. Därefter kan specifik träning av underarmens muskulatur fungera bra – det är också ofta det som förebygger framtida besvär. Naprapaten kan ibland påskynda förloppet med hjälp av såväl manuella tekniker som till exempel stötvågsbehandling. Det är också viktigt att åtgärda grundorsakerna som att se över arbetsställningar.

 

Svenska Naprapatförbundet © 2017. All Rights Reserved.