Forum on Manual Medicine

FoMM (Forum on Manual Medicine) är Sveriges största kongress inom avancerad manuell medicin.
Den anordnas årligen av Svenska Naprapatförbundet.

FoMM 2014

FoMM

FoMM 2014 hölls på Aronsborg Konferenshotell i Bålsta. Under kongressdagen sattes ett nytt deltagarrekord med 528 deltagare. Temat för året var "Löpning och löparskador; prevention, behandling och rehabilitering" och som tidigare hölls föreläsningar och workshops med hög vetenskaplig nivå och tydlig klinisk koppling.

Kvällen innan kongressdagen hölls intessanta workshops av Dr. Andrew Franklyn-Miller; "Det är inte Kompartmentsyndrom utan Biomekaniskt överbelastningssyndrom" och av Christian Barton, fysioterapeut och forskare; "Ortopedteknik och tejpning av patellofemoral smärta".

Själva kongressdagen bestod av 5 presentationer där Franklyn- Miller och Barton kompletterades av Professor Toni Arndt från Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm. Franklyn-Miller presenterade aktuell forskning med klinisk koppling kring höft- och ljumskbesvär, Barton fokuserade på besvär från knät och Arndt på sitt expertområde, foten och dess biomekanik. Dagen avslutades med en paneldiskussion på temat "Barfotalöpning kontra traditionell skolöpning".

Dagen efter kongressen ägnades dels åt Svenska Naprapatförbundets verksamhet och årsmöte men också åt intressanta workshops på samma tema; "Pulsträning" med Tomas Bylon, "Löparskolning" med Bjørn Sverre Hjellødegård, ”Hur kan jag som kliniker diagnostisera och behandla dysfunktioner i nedre extremitetsleder hos löpare?” med Nidal Awad samt “Bygg riktig löpfysik - Screening, analys och korrektiv funktionell programdesign” med Joakim Dettner.

 

Svenska Naprapatförbundet © 2017. All Rights Reserved.